Naš servis:
jednoducho, rýchlo a bezpečne
vyberte jazyk:
DE EN FR ES IT PT PL NL RO RU SK 

zasielková služba

Wir versenden mit DHL
Vaše prevozné značky rozosielame po celom svete prostredníctvom DHL Expresné zsielkové služby a nákady s nimi spojené sú už zahrnuté v celkovej cene. Vaše značky Vám budú spravidla doručené v nasledujuci pracovný deň za predpokladu, že ste si objednali včas .Nakoľko doručenie je v rukách kuriérskej služby, nemôžeme žiaľ prevziať zaň záruku .V niektorych regiónoch Europy obdržíte značky napr.až po dvoch pracovných dňoch. Potom, čo Vám budú Vaše značky odoslané, obdržíte e-mailom link na sledovanie Vašej zasielky on-line .Takto budete kedykoľvek vedieť, kde sa vaša zásielka nachádza.
UA MD RO BG GR MK AL RK RS ME BA HR SI HU SK AT CZ PL RU BY LT LV EE RU FI IS NO SE DK IE GB LU NL ES ES ES PT ES FR IT IT IT CH FR BE DE
Spôsoby platby
Unsere Zahlungsmethoden
Hier klicken - sofortüberweisung Kundeninformationen
Zasielanie
DHL  
Zasielame cez DHL. Sledovanie zásielky on-line